شرکت شفا تجهیز آتیه

این شرکت با هدف تولید تجهیزات پزشکی یک بار مصرف از قبیل پلیت الکتروکوتر ، چست لید ، پد دفیبریلاتور ، انواع هیدروژل و ژل های بهداشتی تاسیس و به فعالیت خود ادامه می دهد.

محصولات شرکت

پلیت الکتروکوتر
چست الکترود
هیدروژل
پد دفیبریلاتور