شرکت دانش تحریر آتیه

این شرکت با هدف تولید لوازم تحریر وارداتی از قبیل چسب ماتیکی ، اتود ، مغز اتود ، مداد پلیمری و انواع جوهر و مرکب های مصرفی در این حوزه ، تاسیس گردیده.

محصولات شرکت

مغز اتود
چسب ماتیکی ۱
چسب ماتیکی ۲
اتود
مداد پلیمری