این ۵ عادت رایج اعتبار برندتان را زیر سؤال می‌برد

مهم‌ترین ویژگی یک برند، اعتبار آن است. اعتبار بر انتخاب مشتری در همه سطوح حتی برای خریدهای نسبتاً کم‌هزینه تأثیر می‌گذارد. وقتی مشــتریان یک برند را ارزشــمند ببینند و بدانند انتظارات آن‌ها برآورده می‌شود تأثیر بسیار زیادی بر تصمیمات خریدشان خواهد داشت. متأسفانه بسیاری از برندها در تلاش‌های تقویت اعتبارشــان به خاطر اشتباه‌های نسبتاً کوچکی به دردسر می‌افتند. عادات آنلاین زیر شاید کارهای بزرگی به نظر نرسند اما می‌توانند به‌راحتی تلاش‌های برندسازی شمارا دچار تزلزل کنند.